Hạnh phúc sẽ ở lại với hạnh phúc. Nỗi buồn theo từng cơn sóng yên ả, trở về với khoảng không vô định. Ai rồi cũng yêu một người mới. Có nỗi đau nào mà không lành lại với thời gian đâu. Bình yên của tôi ơi, đánh đổi lấy dậy sóng của người đó nhé. Đời này, nước mắt người đó, xin chỉ rơi vì một người đã từng mà thôi !

#quanghuynhh