Như chẳng thể đợi đến mùa mưa ngâu. Chiều Sài Gòn là những cơn mưa, cơn nắng đan vào nhau. Đặng, xúc cảm bồi hồi chẳng biết là ta đang đi giữa mưa hay giữa nắng. Mưa nhẹ tênh, nắng nhẹ tênh. Why Does It Rain chưa bao giờ hay đến thế.

#quanghuynhh